Raven Schilderwerken Maastricht

Relax...laat de details aan ons over!

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring staat welke persoonsgegevens we verzamelen wanneer u onze website (Ravenschilderwerken.nl) gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en wat we ermee doen. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig met uw gegevens wordt omgegaan en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Ravenschilderwerken.nl verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U te kunnen bellen, schrijven of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Ravenschilderwerken.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wanneer u vragen heeft die niet in deze privacyverklaring zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan komen we graag met u in contact. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring vermeld.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website www.ravenschilderwerken.nl.


Doeleinden

We verzamelen of gebruiken uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in deze privacyverklaring, tenzij we hiervoor van tevoren uw toestemming hebben verkregen.

  • Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens zijn noodzakelijk om de dienst te kunnen leveren en worden door Ravenschilderwerken.nl bewaard conform de wettelijke bewaarplicht.

  • Communicatie

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

  • Formulieren

De website bevat een contactformulier dat u kunt gebruiken om met ons in contact te komen

De volgende gegevens kunnen dan worden vastgelegd:

* Voor- en Achternaam

* Adresgegevens

* E-mailadres

* Telefoonnummer

* IP-adres

* Internetbrowser en apparaat type

* Bankrekeningnummer

 

De gegevens die u ons met deze formulieren verstrekt bewaren we zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/of afhandeling van uw verzoek. Uw verzoek kan daarnaast in ons e-mailarchief worden opgenomen en daar conform de wettelijke bewaarplicht worden opgeslagen.

  • Geautomatiseerde besluitvorming

Ravenschilderwerken.nl neemt geen geautomatiseerde besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

  • Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Ravenschilderwerken.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.


Derden

Ravenschilderwerken.nl verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dat nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst aan een wettelijke verplichting.


Beveiliging

Ravenschilderwerken.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik. Uw gegevens worden via beveiligde verbindingen verzonden over het internet en beveiligd opgeslagen. De persoonsgegevens worden afgeschermd van zoekmachines.


Websitebezoek en cookies

Ravenschilderwerken.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies.

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Inzien en aanpassen persoonsgegevens

U heeft het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Verzoeken om aanpassingen zullen wij zo snel mogelijk behandelen. Indien uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd lichten we u gemotiveerd toe waarom dat het geval is. U kunt uw verzoek sturen via de mogelijkheden onder contact.


Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van, en de mogelijkheden op, deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.


Uitzonderingen

Ravenschilderwerken.nl stelt, behoudens de hierboven genoemde uitzonderingen, uitsluitend persoonsgegevens ter beschikking aan derden indien zij daartoe op grond van een wettelijk voorschrift verplicht wordt gesteld.


Contactgegevens

De verantwoordelijke voor deze website is:

Raven Schilderwerken

Saturnushof 46

6215XD Maastricht

E-mail:Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 17 mei 2018.

 

Raven Schilderwerken is een jong, dynamisch bedrijf, dat sinds 2006 met succes zowel de particuliere als de zakelijke markt bedient. Naast goed vakwerk staat Raven Schilderwerken ook voor betrouwbaarheid, klantgerichtheid en oog voor details.